Na����tavam��� v pr��pade ne��spechu obnov str��nku